Uşak Üniversitesi İşletme

İşletme Bölümü Normal Öğretim

1. Program Adı: İşletme

2. Program Türü̈: Lisans

3. Program Süresi: 4 yıl

4. Öğrenim Türü: Normal Öğretim (N.Ö.)

5. Puan Türü: Eşit Ağırlık (EA)

6. Öğrenim Dili: Türkçe

7. Genel Kontenjan: 40 +1 (1 öğrenci okul birinciliğinden yerleşen kontenjanıdır)

8. Hazırlık Durumu: İsteyen öğrencilere kontenjan dâhilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil değildir.

9. Staj Durumu: Programda 7 dönem teorik ve uygulamalı dersler verilecek olup 8. Dönem öğrenciler işletmelerde staj yapacaklardır.

10. Taban Puanı (2020 yılı YKS puanı ile): 223,50838

11. En Düşük Başarı Sıralaması (2020 yılı YKS puanı ile ): 832.763

12. Programa Kabul Koşulları: Programa ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile öğrenci kabul edilir.

13. Programa Özel Koşullar: Program için özel koşul bulunmamaktadır.

14. Burs Olanakları: Burs olanağı bulunmamaktadır. 

15. Programa Özel Materyal Bilgileri: Bölüme özgü gereç kullanımı söz konusu değildir

16. Program Kazanımları: Bu programdan mezun olan öğrenciler, işletme alanında edindikleri bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, sosyal sorumluluk projelerinde kullanabilirler. Ayrıca, analitik düşünme becerisiyle işletme problemlerini çözümleme becerisine sahip olurlar. Sosyal haklar, iş sağlığı güvenliği, çevresel değerler gibi konularda bilinçlenir ve karşılaştıkları olayları bu çerçeveden bakma becerisi edinir. Program, öğrencilerin işletme alanıyla ilgili kavramsal bilgiye sahip olmasını sağlamanın yanı sıra, alanında yaşanan gelişmeleri takip edebilen, bunu iş alanlarına aktarabilen bireyler yetiştirir.

17. Mezuniyet Koşulları: Öğrenciler; 240 AKTS değerindeki bütün derslerin başarılması ve genel not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şartıyla lisans düzeyinde mezun olmayı hak kazanırlar.

18. Yerleşke Bilgileri: Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü içerisinde yer alan İktisadi ve İdari Birimler Fakültesine bağlıdır.

19. Çift Anadal Durumu: İşletme programı kapsamında çift anadal programı bulunmaktadır. Çift Ana Dala dair tüm hükümler, 05.05.2021 tarihinde Uşak Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen “Uşak Üniversitesi Çift Ana Dal Programı Yönergesi” tarafından belirlenir.

20. Yan Dal Durumu: İşletme programı kapsamında yan dal programı bulunmamaktadır.

 

 

 

İşletme Bölümünün ikinci öğretimi bulunmamaktadır.